Gọt thơm1) Gọt mỏng lớp vỏ xanh bên ngoài.

2) Chọn chiều mắt thơm được xếp theo hàng xéo theo một hướng thẳng nhất.3) Dùng dao cắt theo hàng mắt thơm đã chọn thành từng rãnh.

※ Nếu cắt những mắt trên trái thơm theo hàng mắt thơm không xếp thẳng hàng thì sẽ không tạo được những đường rãnh thẳng đều trên thân trái thơm.

***************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.
***************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét