Một số mẫu trang trí bàn ăn sưu tầm

Bàn ăn có món nướng:
Bàn vuông 4 chỗ ngồi:

Bàn tròn 4 chỗ ngồi:

Bàn chữ nhật 4 chỗ ngồi:


Mẫu bàn tạo ấn tượng bởi chén bát chưng bày thức ăn:


(Trích từ tạp chí điện tử "AllAbout")
*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.
*****************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét