Báo cáo :)

Mình mới cho ra đời blog "chop chop a to z" .

Nhằm phân ra bài viết tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, blog mới sẽ không hẳn là phiên bản của "góc bếp", vì có những suy nghĩ tiện giải bày bằng tiếng Anh, nhưng lại không tiện bằng tiếng Việt chẳng hạn, hoặc khi tiếng Anh, vốn không phải là tiếng mẹ đẻ, làm hạn chế khả năng diễn đạt những gì muốn viết nhất, "góc bếp" sẽ là mảnh đất cho mình giàn trận (^^)

Do cần thời gian để định hình blog mới, số lượng bài đăng trên "góc bếp" sẽ tạm thời thưa thớt một thời gian. Mong bạn đọc xa gần thông cảm.


*************************************
Những bài viết ở đây dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng nội dung và hình ảnh ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ GÓC BẾP & NỒI NIÊU phải được ghi rõ [nguồn góc bếp] có nối đường link. Vui lòng đừng sao chép.

*************************************

buom nho


3 nhận xét:

Sang Đặng nói...

oaaa, chiện gì mà hong tiện nói bằng tiếng Việt dzợ ta? 8->

Mẹ Trẻ Con nói...

Khăn gói quả mướp đi sang nhà mới chop chop thôi :)

Nặc danh nói...

Chúc mừng em mới xây thêm nhà mới nhe

Đăng nhận xét