Chạy, chạy, chạy.....

Gần đây thấy đầu óc cứ bụ bẫm ra, thân thể thì nhão nhoẹt. Thế là quyết định phải vận động cái thân già. Và hôm nay là ngày thứ hai chạy bộ. Nói là chạy nhưng đi bộ nhiều hơn, vì bắp chân đau quá! Chắc tại hôm qua chạy hăng quá, ngày đầu tiên, thế mà hành hạ cặp giò suốt 20 phút. Hôm nay thời gian lên gần gấp đôi, vì đi lạc đường. Khu vực này nhà nào nhà nấy giống giống nhau, mình lại là đứa dở về phương hướng. Nhưng chạy thấy vui ghê cho dù chỉ có mỗi mình lủi thủi. Vui vì nghĩ rằng cái thân thể sẽ cường tráng ra, biết đâu cái đầu óc cũng minh mẫn lên chăng? vui nữa là có dịp tham quan cái khu nhà mình đang sống, thỉnh thoảng lại được nghe và thực tập câu chào xã giao "Hi"
Tay gõ máy mà tai lắng nghe cái bắp chân đang đau, cái đầu phán quyết: "No pain, no gain", ngày mai chạy tiếp.*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.

*******************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét