Ngó qua bữa ăn của "người ta" và "người mình"

1 phần ăn của 1 "người ta" ("người ta" ở đây là người Nhật, hình dưới là 2 phần ăn)
Nguyên tắc: Phần ai người nấy lo tiêu thụ. Được mời đến nhà ai, nên để bụng trống mà ăn cho hết phần của mình. Ăn để thừa lại sẽ làm chủ nhà buồn, vì họ nghĩ "chắc do món ăn nấu không ngon"
Chén cơm bao giờ cũng để bên tay trái, chén súp bao giờ cũng được đặt phía tay phải.
1 phần ăn của 1 "người mình": phần anh cũng như phần tôi, không có ranh giới.
Nguyên tắc: ăn xem nồi,...; liệu cơm gắp mắm; lời chào cao hơn mâm cỗ;
Được mời đến nhà ai ăn cơm, nên để thừa lại ít thức ăn trên đĩa, vì vét sạch có thể làm cho chủ nhà lo lắng:"thức ăn bị thiếu, khách vẫn chưa no rồi..."


Có đúng vậy không nhỉ??
*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.

*********************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét