không đề....

"Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay"
Trích từ bài "Hát về cây lúa hôm nay"
Nhạc và lời Hoàng Vân
nhưng...

bạn nghĩ sao về tin này?

Hơn 3,5 triệu học sinh bỏ học (Báo lao động ngày 13/3)

ke..ke...vì mới lượn báo nên gửi lên đây cho pà con nào muốn đọc (^^)

*************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.

*************************************

buom nho


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét