Thác Bản Giốc-Cao Bằng

Là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia, theo Wikipedia

Những chùm ảnh Thác Bản Giốc xếp theo thời gian:

1) Chụp tháng 10/2006 của tác giả HL Wang trong set ảnh Travel Photography -- Ảnh du lịch. Có lẽ ông này là người Trung Quốc, vì tên rất Trung Wốc và chú giải ảnh có cả tiếng Hoa. Chỉ có 3 tấm hình thôi ở đây, ở đâyở đây. Phần chú giải trên ảnh khá là đáng chú ý!

3) Chụp tháng 4-2008 của tác giả Mèo Béo

2) Chụp tháng 5/2008 của tác giả Huỳnh Văn Tới

3) Chụp tháng 11/2008 của tác giả Glenn Phillips. Có thể tìm thấy ở đây hoặc ở đây.

4) Chùm ảnh Cao Bằng của nhiều tác giả

Xem ảnh, đọc bài viết này của Huy Đức và muốn xếp hành lý lên đường đi thăm thác quá xá!

*************************************
Những bài viết ở đây dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng nội dung và hình ảnh ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ GÓC BẾP & NỒI NIÊU phải được ghi rõ [nguồn góc bếp] có nối đường link. Vui lòng đừng sao chép.

*************************************

buom nho


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét